Kezdőlap

Az alkalmazott grafika gyűjtőnév alatt azon alkotásokat értjük, amelyek művészi igények kielégítésén túl konkrét és behatárolt gyakorlati funkcióval is rendelkeznek, ezért az iparművészet tárgykörébe tartoznak.

A reklámgrafikai tevékenységi kört magában foglaló plakátok, meghívók, oklevelek, valamint könyv-, lemez-, CD- és DVD-borítók, számolócédulák, reklámlapok, művészi hirdetések mellett ide sorolják az újság- és könyvillusztrációk, karikatúrák, rajzolt képregények készítését éppúgy, mint a cégek vizuális arculatának, logotípiáknak a tervezését, vagy a könyvművészet elemeit mint a tipográfiát, művészi kolofonok, kezdő és záró ábrák, rajzok készítését.